Navedene cene važe za jedan komad proizvoda, osim ako to nije eksplicitno drugačije navedeno.Ukoliko je za proizvod predviđena štampa, usluga štampe će biti obračunata na osnovu izabranog tipa štampe i slike koja se štampa.
O iznosu cene štampe bićete obavešteni pre obrade Vaše porudžbine.
 • A-BOARD A1

  13.800,00 din.
 • A-BOARD B1

  16.200,00 din.
 • A-BOARD B2

  11.280,00 din.
 • ADVERT

  7.680,00 din.
 • BILD

  8.880,00 din.
 • BRAND

  8.280,00 din.
 • COUNTER

  9.000,00 din.
 • INFO MENU BOARD A3

  6.840,00 din.
 • INFO MENU BOARD A4

  6.360,00 din.
 • PANEL

  7.680,00 din.
 • PULT

  7.080,00 din.
 • ROLL UP 100

  3.708,00 din.
 • ROLL UP 120

  4.668,00 din.
 • ROLL UP 85

  2.508,00 din.
 • SNAP FRAME A1

  2.748,00 din.
Navedene cene važe za jedan komad proizvoda, osim ako to nije eksplicitno drugačije navedeno.Ukoliko je za proizvod predviđena štampa, usluga štampe će biti obračunata na osnovu izabranog tipa štampe i slike koja se štampa.
O iznosu cene štampe bićete obavešteni pre obrade Vaše porudžbine.